CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC - ĐAN MẠCH

Chương trình chuyển tiếp với Đại học VIA

Trường Đại học VIA, 1 trong 7 trường lớn nhất của Đan Mạch cùng với HUTECH đem đến chương trình chuyển tiếp đại học dành cho sinh viên HUTECH.

Banner Tư vấn trực tuyến