CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC - HOA KỲ

Chương trình chuyển tiếp với Đại học Purdue University Calumet (PUC)

Đại học Purdue University Calumet (PUC) thuộc Đại học Purdue, Hoa Kỳ hiện đang có chương trình chuyển tiếp đại học dành cho sinh viên HUTECH

Chương trình chuyển tiếp với Đại học Fort Hays State (FHSU)

Trường Đại học Fort Hays States (FHSU) Hoa Kỳ đã chính thức có chương trình chuyển tiếp đại học với Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh (HUTECH).

Banner Tư vấn trực tuyến