CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC - MALAYSIA

Chương trình chuyển tiếp với Đại học Kebangsaan Malaysia (UKM)

Trường Đại học Kebangsaan Malaysia (UKM) một trong những trường đại học tốt nhất Malaysia đã có chương trình chuyển tiếp đại học cho sinh viên HUTECH.

Banner Tư vấn trực tuyến