CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC - NHẬT BẢN

Chương trình chuyển tiếp với Đại học quốc tế Josai (JIU)

Trường Đại học quốc tế Josai (JIU) thuộc hệ thống trường Đại học Josai, Nhật Bản đang thực hiện chương trình học chuyển tiếp cùng HUTECH.

Chương trình chuyển tiếp với Đại học công nghệ Fukui (FUT)

Trường Đại học Công nghệ Fukui (FUT), top 400 trường tốt nhất Nhật Bản đang liên kết đào tạo với HUTECH theo mô hình chuyển tiếp đại học.

Banner Tư vấn trực tuyến