Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) - Đại học Mở Malaysia (3,5 năm)

* Ưu điểm chương trình

  • Giúp sinh viên trang bị kiến thức quản lý chuyên sâu để làm việc trong môi trường kinh doanh, nhân sự, tài chính ngân hàng, marketing hiện đại. Chương trình nâng cao hiểu biết của sinh viên về “tổng quan doanh nghiệp” trong tình hình đầy cạnh tranh ngày nay.
  • Thông hiểu lý thuyết và thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý chuyên môn, giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp, ngân hàng và góp phần vào việc ra quyết định ở cấp quản lý.
  • Áp dụng những kỹ năng theo chuyên môn để tăng hiệu năng công việc và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh, nhân sự, tài chính ngân hàng, marketing.


* Chương trình đào tạo
 

STT

MÔN HỌC

TÍN CHỈ

1

General English

18

2

Human and Enviroment

3

3

Literature

3

4

Learning Skill for Open Distance Learners

3

5

English for Written Communications

3

6

English for Oral Communications

3

7

English for Workplace Communications

3

8

Professional Ethics

3

9

Entrepreneurship

3

10

Principles of Management

3

11

Introduction to Communication

3

12

Basic Concepts of Information Technology

3

13

Thinking Skills & Problem Solving

3

14

Mathematics for Management

3

15

Principles of Microeconomics

3

16

Marketing Management 1

3

17

Financial Accounting

3

18

Marketing Management 2

3

19

Business Law

3

20

Company Law

3

21

Management Accounting

3

22

Principles of Corporate Communication

3

23

Financial Management 1

3

24

Financial Management 2

3

25

Organisational Behavior

3

26

Management Information System

3

27

Introduction to Statistics

3

28

Human Resource Management

3

29

International Business

3

30

Research Methodology

3

31

E-Commerce

3

32

Principles of Macroeconomics

3

33

Strategic Management

3

34

Knowledge Management

3

35

Corporate Governance

3

36

Relationship Marketing

3

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

37

Marketing Research

3

38

Human Resource Development

3

39

International Finance

3

40

Bank Management

3

Tổng số tín chỉ

135

CHUYÊN NGÀNH MARKETING

37

Marketing Research

3

38

Consumer Behavior

3

39

Marketing Management and Strategy

3

40

International Marketing

3

Tổng số tín chỉ

135

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

37

Bank Management

3

38

Portfolio Management

3

39

Investment Analysis

3

40

International Finance

3

Tổng số tín chỉ

135

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

37

Employment and Industrial Law

3

38

Cross-Cultural Management

3

39

Human Resource Development

3

40

Hazard Management

3

Tổng số tín chỉ

135

* Thời gian học và Bằng cấp
 

  •   Thời gian học: 3,5 năm
  •   Bằng cấp Cử nhân Quản trị kinh doanh do Đại học Mở Malaysia cấp, giá trị quốc tế, Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 5445 1111 – (08) 2200 1466
Website: www.hutech.edu.vn/quocte

14552742