SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Biểu mẫu đăng ký Tập thể sinh viên tiên tiến Ban cán sự lớp tải biểu mẫu và triển khai cho các lớp đăng ký tham gia. Mọi thông tin, thắc mắc: Sinh viên liên hệ Văn phòng viện Đào tạo Quốc tế...
Biên bản bầu Ban cán sự lớp Các lớp họp và điền đầy đủ thông tin trong biên bản sau đó photo nộp cho viện Đào tạo Quốc tế (Gặp Thầy Tiến Đức hoặc Cô Phi Yến)
Đơn xin xác nhận điểm rèn luyện Sinh viên điền đơn sau đó nộp xuống Phòng Công tác sinh viên.
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC/TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
widget avatar
Đại học HUTECH

Viện Đào tạo Quốc tế chào bạn! Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×