SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thời khóa biểu khóa 2012 ĐH Lincoln Sinh viên xem TKB trong tập tin đính kèm.
[TB] Lịch thi BBA OUM - HK7 K2012; HK4 K2013; HK1 K2014 Sinh viên tải tập tin trong file đính kèm
LỊCH THI KHÓA 2013 & 2014 ĐH LINCOLN, HOA KỲ. Sinh viên xem lịch thi trong tập tin đính kèm. Sinh viên nghỉ các ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam 30/4 & Quốc tế Lao động 01/05 từ ngày 27/04/2015 đến 02/05/2015. Ngày 04/05/2015 sinh viên đi học...
Thời khóa biểu học kỳ 7 lớp 12BLBA01->04 (cập nhật ngày 16.03.2015) Sinh viên lớp 12BLBA01 đến 12BLBA04 nhập học học kỳ 7 vào ngày 11 tháng 03 năm 2015. Sinh viên xem thời khóa biểu và lịch thi trong tập tin đính kèm.    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC