ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh Chuyên Ngành Điều Dưỡng

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã kết hợp với trường Đại học Mở Malaysia (OUM) triển khai chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh...

HUTECH tuyển sinh chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã hợp tác với trường Đại học Mở Malaysia (OUM) triển khai chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh chuyên...

Banner Tư vấn trực tuyến