SINH VIÊN - LỊCH THI
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 ĐỢT 2 SINH VIÊN/HỌC VIÊN XEM LỊCH THI Ở FILE ĐÍNH KÈM
Lịch thi Final test Pre Toefl 5 - lớp MVC01QT THÔNG BÁO (LỚP MVC01QT) (V/v: Lịch thi môn Pre Toefl 5) Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH thông báo đến sinh viên lớp MVC01QT như sau: Lịch thi môn Pre Toefl 5 sẽ được tổ chức vào lúc ngày 18 và 19/07/2011 tại phòng...
Lịch thi final test môn Supply and Inventory Management - lớp MVC01QT Viện Đào tạo quốc tế Hutech thông báo đến các bạn sinh viên lớp MVC01QT như sau: Lịch thi môn Supply and Inventory Management - Ms. Trang tổ chức vào lúc 8g00 AM ngày 28/07/2011 (thứ 5) tại phòng 104. Đề nghị các...
Lịch thi final test English 1-lớp BBA01QT01 Viện Đào tạo quốc tế Hutech thông báo đến các bạn sinh viên lớp BBA01QT01 về lịch thi kết thúc môn English 1:Ngày 12/09/2011 (thứ 2) Thời gian : 8g00 - 9g00 Phòng : 202Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và...
Lịch thi final test English 1-lớp BBA01QT02 Viện Đào tạo quốc tế Hutech thông báo đến các bạn sinh viên lớp BBA01QT02 về lịch thi kết thúc môn English 1:Ngày 16/09/2011 (thứ 6) Thời gian : 8g00 - 9g00 Phòng : 110AYêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và...
Lịch thi lại môn Supply and Inventory Management - lớp MVC01QT Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo đến các bạn sinh viên lớp MVC01QT (trong danh sách sau) lịch thi lại môn Supply and Inventory Management: Thời gian : 13g30 - 14g30 Ngày thi: 27/09/2011 (thứ 3) Phòng : 104...
Lịch thi lại môn English 1 - lớp BBA01QT01,02 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo các bạn sinh viên học chương trình đào tạo quốc tế giữa HUTECH và Lincoln, Hoa Kỳ về lịch thi lại môn English 1: Thời gian: 8g00 ngày 07/10/2011 (thứ 6) Địa điểm: Phòng 110A Đề...
Lịch thi kết thúc môn English 1 - lớp BBA01QT03-06 Viện Đào tạo Quốc tế Hutech thông báo lịch thi kết thúc môn English 1 các lớp BBA01QT03-06 cụ thể như sau: - Thời gian thi : lúc 10 giờ sáng ngày 07-10-2011 - Địa điểm: tại phòng học của lớp. Đề nghị tất cả sinh...
Lịch thi kết thúc môn English 2 - lớp BBA01QT01-02 Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH thông báo các lớp BBA01QT01-02 về lịch thi kết thúc môn English 2 cụ thể như sau: Lớp BBA01QT01: Thời gian : 10g00 sáng ngày 12/10/2011 (thứ 4) Địa điểm: Phòng 202 Lớp BBA01QT02: Thời...
Lịch thi kết thúc môn English 2 - lớp MVC02QT Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo lịch thi kết thúc môn English 2 của lớp MVC02QT như sau: Thời gian : 15g30 ngày 21/10/2011 (thứ 6) (ngay sau khi học xong tiết của thầy Justin) Địa điểm: Phòng 110B Đề nghị...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC