Lịch thi lại môn English 1 - lớp BBA01QT01,02

Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo các bạn sinh viên học chương trình đào tạo quốc tế giữa HUTECH và Lincoln, Hoa Kỳ về lịch thi lại môn English 1:

Thời gian: 8g00 ngày 07/10/2011 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng 110A

Đề nghị sinh viên có mặt dự thi đúng giờ.

(Xem danh sách sinh viên thi lại trong tệp đính kèm).

0