Lịch thi kết thúc môn English 2 - lớp BBA01QT01-02

Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH thông báo các lớp BBA01QT01-02 về lịch thi kết thúc môn English 2 cụ thể như sau:

Lớp BBA01QT01:

Thời gian : 10g00 sáng ngày 12/10/2011 (thứ 4)

Địa điểm: Phòng 202

Lớp BBA01QT02:

Thời gian : 8g30 sáng ngày 14/10/2011 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng 110A

Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ. Không giải quyết các trường hợp đi trễ quá 15 phút.

0