THÔNG BÁO MỚI
Sứ mệnh Viện Đào tạo Quốc tế Sứ mệnh Viện Đào tạo Quốc tế      Ngày nay, Viện Đào tạo Quốc tế (I- HUTECH) thuộc trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) cam kết là đơn vị giáo dục tiên phong được công...
Chương trình đại học đào tạo bằng Tiếng Anh   Viện Đào Tạo Quốc Tế HUTECH: Cơ hội thành công lớn dành cho các bạn!          Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH là nơi tiên phong cho sinh viên được tiếp cận và trải nghiệm thực tế...
(I-HUTECH) Kế toán - Chương trình Chuẩn Quốc tế HUTECH   1. KẾ TOÁN LÀ GÌ?      Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản...
(I-HUTECH) Tài chính - Ngân Hàng- Chương trình Chuẩn Quốc tế HUTECH   1. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LÀ GÌ?      Tài chính ngân hàng là ngành học tương đối rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền...
(I-HUTECH) Quản trị kinh doanh - Chương trình Chuẩn Quốc tế HUTECH   1. QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀ GÌ?          Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh...
(I-HUTECH) Công nghệ thông tin - Chương trình Chuẩn Quốc tế HUTECH   1. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀ GÌ?      Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Đại học...
(I-HUTECH) Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống - Chương trình Chuẩn Quốc tế HUTECH   1. QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG LÀ GÌ?   Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là ngành học chuyên sâu về lĩnh vực quản lý nhà hàng về phương diện văn hóa ẩm thực...
(I-HUTECH) Marketing - Chương trình Chuẩn Quốc tế HUTECH 1. MARKETING LÀ GÌ?      Marketing là một hình thức không thể thiếu trong kinh doanh, bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn...
(I-HUTECH) Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành - Chương trình Chuẩn Quốc tế HUTECH   1. QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH LÀ GÌ?      Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là ngành học đòi hỏi sự năng động tối đa, bao gồm quá trình quản lý và điều...
(I-HUTECH) Ngôn ngữ Anh - Chương trình Chuẩn Quốc tế HUTECH 1. NGÔN NGỮ ANH LÀ GÌ? Trong xu thế hội nhập, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chung của toàn cầu. Hiện thế giới có trên 50 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, gần 80 quốc gia...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS