THÔNG BÁO MỚI
(I-HUTECH) Kinh doanh quốc tế - Chuẩn Quốc tế HUTECH   1. KINH DOANH QUỐC TẾ LÀ GÌ?        Kinh doanh quốc tế thuộc nhóm ngành kinh doanh, ngành này cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh...
(I-HUTECH) Quản trị khách sạn - Chương trình Chuẩn Quốc tế HUTECH   1. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN LÀ GÌ?     Quản trị khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý, bao gồm việc lập các báo cáo...
Tuyển sinh Đại học Mở Malaysia 2021 *THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MỞ MALAYSIA*     Đại học Mở Malaysia (Open University Malaysia - OUM) là 1 trong 7 trường Đại học hàng đầu Malaysia về chất lượng đào tạo, được đánh giá là nơi đào...
Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin- Đại Học Mở Malaysia * Ưu điểm chương trình:Sinh viên học theo chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin của Đại học Mở Malaysia, chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh với thời gian đào tạo là 3.5 năm. Chương trình cung...
Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn Ngữ Anh - Đại Học Mở Malaysia * Ưu điểm chương trình: Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu về văn hoá và ngôn ngữ Anh để có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận...
Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) - Đại học Mở Malaysia (3,5 năm)  * Ưu điểm chương trình:Giúp sinh viên trang bị kiến thức quản lý chuyên sâu để làm việc trong môi trường kinh doanh, nhân sự, tài chính ngân hàng, marketing hiện đại. Chương trình nâng cao hiểu biết...
Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH tuyển sinh chương trình Đại học chuẩn Quốc tế Theo các chuyên gia tuyển dụng, một vấn đề nan giải trong thực tế tuyển nhân sự hiện nay là sinh viên mới ra trường có trình độ chuyên môn khá vững...
BIỂU MẪU BÁO CÁO THỰC TẾ DOANH NGHIỆP 1 Biểu mẫu báo cáo thực tế Doanh nghiệp 1 
Phiếu đăng ký học phần bổ sung Phiếu đăng ký học phần bổ sung dành cho sinh viên HUTECH
Mẫu đơn xin nhận điểm I Mẫu đơn xin nhận điểm I (Vắng thi có phép)
UNIVERSITY PARTNERSHIPS