​LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT 2021 VÀ NHỮNG LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINH
LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT 2021 VÀ NHỮNG LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINH
 
     Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6- 9/7/2021.
Ngày 6/7 là thời gian làm thủ tục dự thi; Ngày 9/7 là ngày dự phòng. Hai ngày thi chính thức là ngày 7/7 và 8/7.
 
     Để xét công nhận tốt nghiệp THPT:

 
 • Thí sinh hệ giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.
 
 • Thí sinh giáo dục thường xuyên ngoài 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ Văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh chọn, có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.
 

Lịch thi trung học phổ thông quốc qia

 
 
     Một số điều đáng lưu ý:
 

 
 • Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp) được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc môn thành phần của bài thi tổ hợp.
 • Trong 5 bài thi, chỉ có bài Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.
 • Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi 1 trong 7 ngôn ngữ gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; thí sinh là học viên GDTX được đăng ký dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.
 • Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT khi là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • Thí sinh dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi để xét tốt nghiệp trong kỳ thi năm liền kề kế tiếp.
 • Bài thi/môn thi được bảo lưu điểm gồm: bài thi độc lập (Ngữ văn, Toán) đạt từ 5,0 điểm trở lên; bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 điểm trở lên, trong đó các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt trên 1,0 điểm; môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt 5.0 điểm trở lên.
 • Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng 3 lần trong thời gian Bộ GD-ĐT cho phép. Thí sinh chỉ được điều chỉnh bằng hình thức trực tuyến chứ không được điều chỉnh bằng phiếu nữa.
 
Những điều cần lưu ý khi đăng ký dự thi và điều chỉnh nguyện vọng:

 
 1. Thẻ căn cước công dân:
+Trong trường hợp không có Căn cước công dân thì Hệ thống quản lí thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi đăng kí dự thi.
Lưu ý: thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng Căn cước công dân thống nhất khi đăng kí dự thi và đăng ký sơ tuyển.
 1. Tài khoản online:
+Sau khi nộp Phiếu đăng kí dự thi, thí sinh sẽ được cấp một tài khoản (là số Căn cước công dân) và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống quản lí thi qua internet tại địa chỉ:  http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
+Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào Hệ thống QLT từ khi đăng kí dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị Đăng kí dự thi để cấp lại.
+Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào Hệ thống QLT, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin Đăng kí dự thi (phản hồi các sai sót nếu có trên Hệ thống QLT trước ngày 12/5/2021); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nêu có trên Hệ thống QLT trước ngày 01/6/2021); Giấy báo dự thi; kết quả thi; kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.
+Mọi Hồ sơ, chứng nhận hưởng ưu tiên, khuyến khích liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp THPT phải được thí sinh nộp cho Điểm Đăng kí dự thi trước ngày 04/6/2021.
 1. Kết quả tốt nghiệp:
+Theo lịch đã chốt của Bộ GD&ĐT, các Hội đồng thi phải công bố kết quả vào ngày 26/7/2021. Các trường THPT hoàn tất xét tốt nghiệp cho học sinh chậm nhất vào ngày 28/7/2021.
Các link dùng để lấy tài liệu:
 
https://hoatieu.vn/lich-thi-thpt-quoc-gia-204770
 
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/35275/phai-co-cmnd-can-cuoc-cong-dan-moi-duoc-du-thi-thi-tot-nghiep-thpt-2021
 
https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2899
 

 
14591159