(I-HUTECH) HUTECH thông báo tạm ngừng các hoạt động dạy - học và các hoạt động ngoại khóa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện theo Công điện số 1215/UBND-VX ngày 06/5/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tạm ngưng các hoạt động dạy - học và các hoạt động ngoại khóa từ ngày 10/5 để phòng chống dịch bệnh.
 
 
Theo đó, từ ngày 10/5, các hoạt động học tập tập trung tại Trường như học tập lý thuyết, sinh hoạt ngoại khóa sẽ được tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động thí nghiệm, thực tập, thực hành, khóa luận,… có thể cân nhắc tổ chức, song cần chủ động lựa chọn các hình thức thực hiện phù hợp, đảm bảo khuyến nghị 5K của Bộ Y tế cũng như các biện pháp phòng dịch tối ưu, hiệu quả. Cụ thể như sau:
 
1. Tạm ngưng các hoạt động dạy - học lý thuyết và các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.
 
2. Đối với các hoạt động thí nghiệm, thực hành, thực tập, tham quan thực tế, đồ án, khóa luận,… lãnh đạo các Khoa/Viện có thể cân nhắc, chủ động lựa chọn hình thức, cách thức triển khai phù hợp nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

 
Mọi hoạt động thực hành, thí nghiệm (nếu có) đều phải tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế
 
3. Các hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá học phần vẫn thực hiện theo lịch thi đã được công bố. Yêu cầu tất cả các cán bộ coi thi và sinh viên, học viên thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các quy định về giãn cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn,...
 

Yêu cầu tất cả các cán bộ coi thi và sinh viên, học viên thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
 
Trong thời gian diễn ra kỳ thi, công tác đo thân nhiệt và đeo khẩu trang tại các cơ sở của Trường sẽ được tăng cường nhằm tối ưu hóa hiệu quả phòng dịch. Các khu vực bố trí nước rửa tay diệt khuẩn cũng được đảm bảo đầy đủ.
 
4. Yêu cầu tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin Hướng dẫn giám sát phòng, chống COVID-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) qua website https://hcdc.vn.
 
Trong thời gian tạm dừng học tập tập trung tại Trường, toàn thể sinh viên, học viên và cán bộ - giảng viên - nhân viên HUTECH cần cập nhật thông tin về Hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chủ động thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng dịch từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC). Đồng thời, thường xuyên khai báo tình hình sức khỏe tại portal https://erp1.hutech.edu.vn (đối với cán bộ - giảng viên - nhân viên) và portal https://sinhvien.hutech.edu.vn (đối với sinh viên).

Phòng Truyền thông
14591549