Xét tuyển Đại học vào HUTECH bằng kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Tp. HCM
Xem chi tiết: http://www.hutech.edu.vn/thi-nang-luc
0