THÔNG BÁO - Đăng ký học phần, đóng học phí đối với Sinh viên Chương trình học Chuẩn Quốc tế kỳ 2 năm học 2021 - 2022
Viện Ðào tạo Quốc tế thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí, kế hoạch giång dạy và học tập học kỳ 2, năm hoc 2021-2022 áp dụng cho Sinh viên chương trình Đại học Chuẩn Quốc tế các mốc thời gian cụ thể như sau:


1.  Kế hoạch giảng dạy và học tập HK 2, năm học 2021-2022
 • HK 2 năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 14/02/2022, được chia thành 02 đợt  và 02 đợt thi như sau:
 1. Đợt  A học từ tuần 24 đến tuần 32 (14/02 - 17/04/2022); thi tuần 33, 34 (18/04 - 01/05/2022).
 2. Đợt B học từ tuần 35 đến tuần 42 (02/05 - 26/06//2022); thi tuần 43, 44 (27/07 - 10/08/2022).
 • Các ngày nghỉ lễ trong HK 2, NH 2021-2022 như sau (Viện Ðào tạo Quốc tế không xếp lịch học và lịch thi trong các ngày nghỉ lễ. Các ngày học bù sẽ được xếp tự động trong thời khóa biểu công bố từ đầu HK 1):
 1. Hội trại Truyền thống Hutech: 26,27/03/2021 (Thứ Bảy, Chủ Nhật)
 2. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: 11/04/2021 (Thứ Hai)
 3. Giải phóng Miền Nam & Ngày Quốc tế Lao động: 30/04, 01/05, 02/05/2022, (Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai)
2. Cách thức thực hiện đăng ký học phần:
 • Các học phần bắt buộc sẽ được Viện ÐTQT đăng ký sẵn cho SV.
 • Sinh viên xem thời khóa biểu được công bố tại website: http://daotao.hutech.edu.vn/ 
 • Sinh viên xem Chương trình đào tạo và Danh mục học phần tương đương để tự đăng ký học vượt trong thời hạn đăng ký học phần chính thức. Sinh viên cần liên hệ Viện để được tư vấn về chương trình đào tạo trước khi đăng ký học phần.
a) Ðăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại:
Sinh viên đăng ký học phần tự chọn (chính khóa) và đăng ký học lại vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa. Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Viện, việc đăng ký phải do từng Cá nhân Sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm.

b) Đăng ký học vượt:

Sinh viên đăng ký học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa. Sinh viên xem Chương trình đào tạo và Danh mục học phần tương đương để tự đăng ký học vượt trong thời hạn đăng ký học phần chính thức. Sinh viên cần liên hệ Viện để được tư vấn về chương trình đào tạo trước khi đăng ký học phần.
 • Thời gian đăng ký học phần bổ sung: từ ngày 15/12/21 - 31/12/2021
Trong thời gian đăng ký học phần, Sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký liên hệ tai Viện Đào tạo Quốc tế, phòng B.01-01, trụ sở chính của Trường (475A Điện Biên Phủ) hoặc liên hệ số điện thoại (028) 5445 1111 trong giờ làm việc theo quy định của Trường:
 • Sáng: 7h30 - 11h30 (Thứ Hai - Thứ Bảy)
 • Chiều: 13h30 - 16h30 (Thứ Hai - Thứ Sáu)
3. Thời hạn hủy đăng ký học phần và rút đăng ký học phần:
 1. Hủy đăng ký học phần
  • Sinh viên được quyền hủy đăng ký học phần theo nguyện vọng Cá nhân thông qua việc gửi email theo hướng dẫn tại tảng đăng ký học phần. Sinh viên không phải đóng học phí các học phần đã được chấp nhận hủy đăng ký. Việc hủy học phần cần được thực hiện trước khi đóng học phí.
  • Trường hợp Sinh viên được phê duyệt bảo lưu kết quả học tập, chuyển điểm hoặc miễn học đối với các học phần bắt buộc đã được Phòng Đào tạo - Khåo thí đăng ký sẵn trong tài khỏan Cá nhân, Sinh viên cần hủy các học phần này trong thời hạn quy định. 
  • Thời gian Hủy đăng ký học phần: Từ ngày 03/01 - 13/01/2022 
  • Hình thức Hủy đăng ký học phần tại website: http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/
 2. Rút đăng ký học phần:
  • Phòng Đào tạo - Khåo thí giải quyết rút đăng ký học phần cho Sinh viên qua email theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Viêc rút học phần không ảnh hưởng đến kết quả học tập của Sinh viên. Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại. 
  • Thời hạn rút đăng ký học phần: Từ ngày 14/02 - 06/03/2022
  • Hình thức rút đăng ký học phần tại website: http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/
​​4. Thời hạn đóng học phí ọc kỳ 2 năm học 2021 - 2022:

 Căn cứ vào quy định mức học phí và lệ phí năm học  2021 — 2022 được công bố trên website phòng Tài chính: https://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/
 Học phí Học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt 
 • Từ ngày 03/01/2022: SV truy cập vào tài khoån Cá nhân mục Xem hoc phí, in ra kết quả đăng ký học phần, đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp sinh viên có thay đổi sau khi đã ÐKHP (hủy ÐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì Sinh viên cần in lại kết quả ÐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.
 • Thời hạn đóng học phí Học kỳ 2 Năm học 2021 - 2022: Từ ngày 03/01/2022 - 14/01/2022 
 • Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng. Ðể đóng học phí, SV có thể nộp tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản v1 trong 6 tài khoản của Trường mở tại Ngân hàng theo chi tiết sau:
       Đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THCM
Số tài khoản Ngân hàng
112 000 005 193Vietinbank - Chi nhánh  TP.HCM
1600 201 058 790Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
119 219 681 270 12 Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP.HCM
3151 000 109 9999 BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
303 600 888 ACB -Chi nhánh TP.HCM
060 180 090 099 Sacombank — Chi nhánh Trung Tâm
Nội dung: ,  
Dòng nội dung phải ghi đầy đủ và chính xác, ví dụ: Võ Thị Kim Hồng, 1615141011 

SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của Sinh viên, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, Sinh viên cần làm đơn Xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày 03/01 - 13/01/2022.Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Website: 
www.hutech.edu.vn/quocte
Email: international@hutech.edu.vn
Điện thoại: (028) 5445 1111
 

Tin: Kiều Lê
Edit: Kiều Lê
Viện Đào tạo Quốc tế I-HUTECH - HUTECH Institute of International Education
14598628