LỊCH THI KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Lịch thi HK1 - lớp 14SMT11 CÁc anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - lớp 13SMT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo thay đổi phòng thi môn Triết học - lớp 13SMT21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - lớp 13SMT11 các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - lớp 13SMT21 các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK - NH 2013-2014 - LỚP 13SMT21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK - NH 2013-2014 - LỚP 13SMT11 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 - 13SMT11 Các anh chị vui lòng: - Xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm. - Có mặt đúng giờ thi. - Xem sơ đồ địa điểm thi trong file đính kèm. Phòng ký hiệu A: Trụ sở chính 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường...
Lịch thi học kỳ II - Lớp 11SMT1 Môn Công nghệ xử lý nước thải và nước cấp - thi ngay 05/01/2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC