LỊCH THI XÂY DỰNG
Lịch thi HK1 - môn Động lực học kết cấu - lớp 14SXD11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI MÔN PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN MATLABS - LỚP 14SXD11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HỌC KỲ 2 (L2) - LỚP 13SXD11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo điều chỉnh lịch thi - lớp 13SXD21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm
Lịch thi HK2 - lớp 13SXD21 các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi học kỳ 2 - năm học 2013-2014 - lớp 13SXD11 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi học kỳ 2 - năm học 2013-2014 - lớp 12SXD21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm! 
LỊCH THI HK - NH 2013-2014 - LỚP 13SXD21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo điều chỉnh phòng thi HK1-NH13-14 - lớp 12SXD21 Các anh/chị vui lòng xem lịch cụ thể trong file đính kèm!Các chỗ tô màu đỏ là có sự điều chỉnh so với lịch cũ!
Thông báo điều chỉnh phòng thi HK1-NH13-14 - lớp 13SXD11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!Các chỗ tô màu đỏ là có sự điều chỉnh so với lịch cũ!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC