LỊCH THI XÂY DỰNG
LỊCH THI HK1 (L2) - NH 2013-2014 - HUTECH (LỚP 13SXD11) Các anh/chị vui lòng xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK1 (L2) - NH 2013-2014 - HUTECH (LỚP 12SXD21) Các anh/chị vui lòng xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 - 13SXD11 Các anh chị vui lòng: - Xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm.- Có mặt đúng giờ thi.- Xem sơ đồ địa điểm thi trong file đính kèm.Phòng ký hiệu A: Trụ sở chính 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường...
LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 - 12SXD21 Các anh chị vui lòng: - Xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm.- Có mặt đúng giờ thi.- Xem sơ đồ địa điểm thi trong file đính kèm.Phòng ký hiệu A: Trụ sở chính 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC