THỜI KHOÁ BIỂU CƠ ĐIỆN TỬ
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 16SCĐ21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SCĐ11_ Kỹ thuật cơ điện tử - Cập nhật ngày 30/07/2016 Do máy chiếu của phòng B-12.03 bị hỏng nên lớp học môn Động học và động lực học máy của Thầy Lưu Thanh Tùng sẽ chuyển sang phòng B-07.05 bắt đầu từ chủ nhật ngày 31/07/2016 (chuyển luôn)....
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 15SCĐ11 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) + Phòng học...
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 15SCD11_ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) + Phòng học...
Thời khóa biểu học kỳ I - Đợt 2 lớp 14SCĐ11 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu theo file đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ II - Đợt 2 lớp 14SCĐ11 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu theo file đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 14SCĐ21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A, B : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) + Phòng...
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 14SCĐ11 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 14SCĐ11 Anh/Chị học viên xem file thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I, lớp 14SCĐ11_ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A, B : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) + Phòng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC