THỜI KHÓA BIỂU CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 16SSH11 Lịch học bắt đầu từ ngày 15/11/2016. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 15SSH21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SSH11_ Công nghệ sinh học Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) +...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SSH21 - Cập nhật ngày 28-04-2016 Môn Triết học sẽ do Thầy Nguyễn Sinh Kế giảng dạy. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 15SSH21 _ Công nghệ sinh học Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) + Phòng học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC