THỜI KHOÁ BIỂU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thời khóa biểu học kỳ 2 lớp 14SCT21_NGHÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A, B : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng...
Thời khóa biểu học kỳ I - Đợt 2 lớp 14SCT21 Anh/Chị học viên xem file thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 14SCT21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A, B : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng...
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 14SCT11 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 14SCT11- đợt 2 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu theo file đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 13SCT21 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I, lớp 14SCT11, chuyên ngành Công nghệ thông tin Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A, B : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng...
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 13SCT21 đợt 2 Anh/ Chị học viên xem file thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 13SCT11 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu theo file đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 13SCT21 Anh/Chị học viên xem file thời khóa biểu đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC