THỜI KHOÁ BIỂU KỸ THUẬT ĐIỆN
Thời khóa biểu học kỳ I - Đợt 2 lớp 14SMĐ21 Anh/Chị học viên xem file thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 14SMĐ21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A, B : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng...
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 14SMĐ11 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 14SMĐ11 Anh/Chị học viên xem File Thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 13SMĐ21 Anh/Chị học viên xem file Thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I, lớp 14SMD11_ Chuyên ngành Kỹ thuật điện Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A, B : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng...
Thời khóa biểu lớp 13SMD21-đợt 2 Anh/Chị học viên xem file thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 13SMĐ11- đợt 2 Anh/Chị học viên xem file thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 13SMĐ11 Anh/Chị học viên xem file thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 13SMĐ21 Anh/Chị học viên xem file thời khóa biểu đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC