THỜI KHOÁ BIỂU KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Thời khóa biểu học kỳ I - Đợt 2 lớp 14SMT21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 14SMT21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A, B : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng...
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 14SMT11 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 13SMT21 Anh/Chị học viên xem file thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 14SMT11 Anh/Chị học viên xem file thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ II, lớp 13SMT21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I, lớp 14SMT11_ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A, B : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng...
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 13SMT21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 13SMT11 Anh/Chị học viên xem file đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 13SMT21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC