THỜI KHOÁ BIỂU KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 13SMT11 Anh/Chị học viên xem file đính kèm
Thời khóa biểu HKI lớp 13SMT11 đợt 2 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu HKI lớp 13SMT11 đợt 2 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ 1 (lần 2) - 13SMT11 Lịch học mới bắt đầu từ ngày 15/09/2013. Các anh/chị vui lòng xem lịch cụ thể trong file đính kèm!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC