THỜI KHOÁ BIỂU NGÔN NGỮ ANH
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SNA21 Quý Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu chi tiết (File đính kèm):
Thời khóa biểu học kỳ 3 của lớp 17SNA11 Quý Anh/ Chị học viên vui lòng cập nhật thông tin ở File đính kèm nhé!
Thời khóa biểu Tiếng Pháp - Trung - Nhật 1 _Lớp 17SNA21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ II - lớp 17SNA11 Ngôn ngữ Anh (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 17SNA21 Ngôn ngữ Anh (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I_lớp 17SNA21_ Ngôn ngữ Anh Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) +...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SNA21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!  
Thời khóa biểu Học kỳ IV - Lớp 16SNA11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 16SNA21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SNA11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC