THỜI KHÓA BIỂU QUẢN TRỊ DU LỊCH
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SDL11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 16SDL21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 16SDL11 Lịch học bắt đầu từ 12/11/2016. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ II (Đợt 2) - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SDL21 Môn Quản lý nhà nước về du lịch sẽ do Thầy Nguyễn Văn Lưu giảng dạy bắt đầu từ ngày 05/08/2016. Anh/chị học viên xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SDL11_ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Cập nhật ngày 30/07/2016 Do máy chiếu của phòng B-12.03 bị hỏng nên lớp học môn Quản lý văn hóa với phát triển du lịch của Thầy Mai Hà Phương sẽ chuyển sang phòng B-07.04 bắt đầu từ chủ nhật ngày 31/07/2016 (chuyển...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SDL21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 15SDL21 _ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC