THỜI KHOÁ BIỂU QUẢN TRỊ KINH DOANH
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 16SQT22 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SQT12 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SQT11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 16SQT22 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 16SQT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 16SQT11 Thời khóa biểu học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ thứ 2 ngày 24/10/2016 gồm 4 môn. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 15SQT22 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 16SQT12 - cập nhật ngày 18/10/2016 Thời khóa biểu cập nhật như sau: - Môn Triết học sẽ bắt đầu từ chiều chủ nhật (ca 3+4) ngày 30/10/2016 tại phòng A-06.15. - Môn Quản trị dự án của Thầy Nguyễn Đình Luận sẽ chuyển...
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SQT12_ Quản trị kinh doanh Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) +...
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SQT11_ Quản trị kinh doanh Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) +...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC