THỜI KHOÁ BIỂU XÂY DỰNG
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SXD11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 16SXD21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 16SXD21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 16SXD11 Lịch học bắt đầu từ ngày 14/11/2016. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SXD11_ Kỹ thuật xây dựng Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) +...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SXD21 - Cập nhật ngày 06/05/2016 Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Nguyễn Xuân Hùng phụ trách sẽ bắt đầu học vào ngày 03/07/2016 (sau khi kết thúc môn Phương pháp phần tử hữu hạn và Matlabs của...
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 15SXD21_Kỹ thuật xây dựng Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) + Phòng học...
Thời khóa biểu học kỳ II - lớp 15SXD11_Kỹ thuật xây dựng Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) + Phòng học...
Thời khóa biểu Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - Lớp 15SXD11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 15SXD11_KỸ THUẬT XÂY DỰNG Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) + Phòng học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC