THỜI KHOÁ BIỂU XÂY DỰNG
Thời khóa biểu học kỳ I - Đợt 2 lớp 14SXD21 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu theo file đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 14SXD11 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 14SXD21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A, B : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng...
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 13SXD21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 14SXD11- đợt 1 Anh/Chị học viên xem file Thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ I, lớp 14SXD11_ Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A, B : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng...
Thời khóa biểu HK2 (lần 2) - lớp 13SXD11 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ lớp 13SXD21- đợt 2 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 12SXD21 Anh/Chị học viên xem file thời khóa biểu đính kèm
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 13SXD11 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC