THÔNG BÁO THẠC SĨ
Thông báo về việc đóng học phí Cao học Khóa 2019 - Đợt 1 từ ngày 09/12/2019 đến ngày 10/01/2020 Căn cứ vào Quyết định số 895/QĐ-ĐKC ngày 24/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “ Ban hành quy định mức học phí và lệ phí năm học 2019-2020”. Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông báo...
Thời khóa biểu ngoại ngữ (học phần 4) - Từ ngày 30/11/2019 - Khóa 2018 - đợt 2 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm! Xin cảm ơn!
Thông báo nhận giấy báo dự thi kỳ thi tuyển sinh năm 2019 - Đợt 2 - Khóa thi ngày 23 - 24/11/2019 Kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2019 - đợt 2 do Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) tổ chức sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày Chiều 23/11/2019 và Sáng, Chiều 24/11/2019 tại trụ sở 475A...
Thời khóa biểu ngoại ngữ (học phần 2) - Từ ngày 07/11/2019 - Khóa 2019 - đợt 1 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2019 – đợt 1; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định...
Thông báo Về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD - Ngày 09/11/2019 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng đối với Khóa 2017 – đợt 2,...
Thông báo Về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD - Ngày 08/11/2019 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng đối với Khóa 2017 – đợt 2,...
Lịch thi Ngoại ngữ (Học phần 3) - Khóa 2018 - đợt 2 - Từ ngày 07/11/2019 Lịch thi ngoại ngữ (học phần 3) của các lớp cao học khóa 2018 - đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 07/11/2019.Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo nộp luận văn hoàn chỉnh để xét tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện khóa 2017 - Đợt 2 và các khóa trước Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo; Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cao học của NhàTrường; Căn cứ kết quả bảo vệ...
Thông báo nộp luận văn hoàn chỉnh để xét tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2017 - Đợt 2 và các khóa trước Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo; Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cao học của NhàTrường; Căn cứ kết quả bảo vệ...
Thời khóa biểu Học kỳ III - các lớp cao học khóa 2018 - đợt 2 - Từ ngày 25/10/2019 Thời khóa biểu Học kỳ III của các lớp sẽ được tổ chức từ ngày 25/10/2019. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC