THÔNG BÁO THẠC SĨ
Lịch thi học kỳ II - Ngày 24/03/2021 - Lớp 20SMT11 + 20SMT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!Xin cảm ơn!
Thời khóa biểu Học kỳ III - các lớp cao học khóa 2019 - đợt 2 - Từ ngày 06/03/2021 Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học khóa 2019 - đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ III của khóa 2019 - đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui lòng xem cụ thể trong file...
Thời khóa biểu Học kỳ II - các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 - Từ ngày 06/03/2021 Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học khóa 2020 - đợt 1 ! Thời khóa biểu học kỳ II của khóa 2020 - đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui lòng xem cụ thể trong file...
Thời khóa biểu Học kỳ I - các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 - Từ ngày 06/03/2021 Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học khóa 2020 - đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ I của khóa 2020 - đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui lòng xem cụ thể trong file...
Kế hoạch thực hiện luận văn - Các lớp cao học Khóa 2019 - đợt 2 Theo kế hoạch đào tạo thạc sĩ khóa 2019 – 2021, Viện Đào tạo Sau đại học (V. ĐTSĐH) thông báo đến các Khoa/Viện quản lý chuyên ngành và các học viên Khóa 2019 – Đợt 2 về kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ như...
THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ (HỌC PHẦN 3) - KHÓA 2019 - ĐỢT 2 - TỪ NGÀY 19/01/2021 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm! Xin cảm ơn!
HUTECH thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ Khóa 2018 – đợt 2 và các Khóa trước diễn ra ngày 30/01/2021 Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM; Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ...
HUTECH trao bằng tốt nghiệp cho 01 Tân Tiến sĩ, 173 Tân Thạc sĩ Sáng (30/01), Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 01 Tân Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh và 173 Tân Thạc sĩ thuộc 11 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh,...
Thông báo mở các học phần Tiếng Anh 1, 2, 3, 4 đối với học viên cao học các lớp 19SQT23 + 19SQT24 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2019 - đợt 2; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 07/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định...
HUTECH thông báo về việc đóng tiền học phí Cao học Khóa 2020 – Đợt 1 Căn cứ vào Quyết định số 1119/QĐ-ĐKC ngày 16/06/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “Ban hành Quy định mức học phí và lệ phí năm học 2020-2021”. Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông báo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC