THÔNG BÁO THẠC SĨ
Thông báo nộp luận văn hoàn chỉnh để xét tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin khóa 2017 - Đợt 1 và các khóa trước Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số  15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cao học của NhàTrường; Căn cứ kết quả...
Thông báo lịch thi Tiếng Anh 4 - Từ ngày 12/09/2019 - Cao học Khóa 2018 - đợt 1 Lịch thi Tiếng Anh 4 của các anh/chị học viên khóa 2018 - đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 12/09/2019.Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!Xin cảm ơn!
Thông báo nộp luận văn hoàn chỉnh để xét tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2017 - Đợt 1 và các khóa trước Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cao học của Nhà Trường;Căn cứ kết quả...
Thông báo Về việc mở các lớp Ngoại ngữ (Học phần 3) cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 2 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 2; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định...
Thông báo Về việc nộp đề cương luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh Khóa 2017 – Đợt 2 – Lớp 17SXD21 Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Thông báo số 138/TB-V.ĐTSĐH ngày 19 tháng 12 năm 2018...
Thông báo Về việc nộp đề cương luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh Khóa 2017 – Đợt 2 – Lớp 17SSH21 Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Thông báo số 138/TB-V.ĐTSĐH ngày 19 tháng 12 năm 2018...
Thông báo Về việc nộp đề cương luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh Khóa 2017 – Đợt 2 – Lớp 17SCT21 Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Thông báo số 138/TB-V.ĐTSĐH ngày 19 tháng 12 năm 2018...
Tân Thạc sĩ HUTECH khóa 2017 rạng rỡ trong Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Sáng nay (10/8), trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ cho 235 học viên Cao học khóa 2017 thuộc các chuyên ngành.  Buổi Lễ có sự tham gia của...
Thông báo về việc mở các lớp ngoại ngữ (học phần 1) - Khóa 2019 - đợt 1 - Từ ngày 15/08/2019 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2019 – đợt 1;Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định...
HUTECH thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Khóa 2017 – đợt 1 và các Khóa trước diễn ra ngày 10/08/2019 Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.CM;  Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC