THÔNG BÁO THẠC SĨ
Lịch thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2012 Trường đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM thông báo đến tất cả các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2012 lịch thi cụ thể như sau:1. Thời gian:-   Ngày 07/04/2012 (Thứ bảy):...
Thông báo về việc thực hiện đề cương luận văn tốt nghiệp lớp 10SQT2 Kính gửi:         -   Khoa Quản trị kinh doanh;-   Học viên lớp 10SQT2.Căn cứ vào kết quả và kế hoạch học tập của các Anh/Chị, Phòng Quản lý khoa học và...
Danh sách phân công cán bộ hướng dẫn luận văn cao học lớp 11SQT13 Căn cứ vào kết quả và kế hoạch học tập của các Anh/Chị, Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học (QLKH – ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên lớp 11SQT13 về việc thực hiện Đề cương Luận văn tốt nghiệp như...
Thông báo về việc gia hạn thời gian thực hiện Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 2010 Kính gửi: Các Anh/Chị Học viên Cao học đang thực hiện Luận văn tốt nghiệp của khóa 2010 (các lớp: 10SMĐ, 10SMT, 10SQT) Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ của các lớp khóa 2010, thời...
Về việc thực hiện Đề cương Luận văn tốt nghiệp của lớp Cao học 11SQT13 Kính gửi: Các Anh/Chị Học viên Cao học lớp 11SQT13 chuyên ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ vào kết quả và kế hoạch học tập của các Anh/Chị, Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học (QLKH – ĐTSĐH)...
Tài liệu ôn tập tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2012 Tài liệu ôn tập các môn: Kỹ thuật điện - Chuyên ngành Thiết bị mạng và nhà máy điện (đính kèm);Tài liệu ôn tập môn: kinh tế học - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Kế toán (đính kèm);Tài liệu ôn tập toán cao...
Điều chỉnh lịch học và phòng học ôn tập tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2012 Nhằm ôn tập kiến thức cho các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2012, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM tổ chức lớp ôn tập các chuyên ngành: Công nghệ môi trường; Thiết bị, Mạng và Nhà máy...
Điều chỉnh thông báo tuyển sinh cao học 2012 - Thi môn Tiếng anh THÔNG BÁOTUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2012(Điều chỉnh Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2012 số 1835/TB-ĐKC ngày 21/12/2011) Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo...
Lịch học và Phòng học lớp Lí luận dạy học Đại học Phòng Quản lí khoa học và Đào tạo sau Đại học (P. QLKH – ĐTSĐH) , trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM trân trọng thông báo đến các anh/chị đã đăng ký học lớp Lý luận dạy học đại học (60 tiết) về thời gian học và...
Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2012 THÔNG BÁOMỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC NĂM 20121. Mục đíchNhằm bổ túc kiến thức cho các thí sinh có nguyện vọng tham dự kỳ thi tuyển sinh cao học  năm 2012 của các ngành: CÔNG NGHỆ MÔI...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC