TIẾN SĨ - BIỂU MẪU
Mẫu - Hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh: Đơn xin dự tuyển (theo mẫu); Lý lịch khoa học, Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;...
Hướng dẫn - Trình bày chuyên đề Tiến sĩ HƯỚNG DẪN NỘP CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ - Nghiên cứu sinh nộp 05 quyển chuyên đề Tiến sĩ (bìa thường) đóng gáy lò xo cho Viện đào tạo sau đại học để tiến hành thủ tục báo cáo Chuyên đề. - Sau khi nghiên cứu sinh báo cáo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC