THÔNG BÁO TIẾN SĨ
Thông báo kế hoạch bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh 2018 - đợt 2 diễn ra ngày 08/12/2018 Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ...
Thông báo nộp học phí Nghiên cứu sinh Căn cứ vào Quyết định số 653/QĐ-ĐKC ngày 08/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “ Ban hành Quy định mức học phí và lệ phí năm học 2018-2019”. Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông báo...
Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 2 - năm 2018 Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Tiến sĩ Đợt 2 năm 2018 như sau:1. Chuyên ngành đào tạo - Kỹ thuật điện (mã ngành: 9520201) - Quản trị kinh doanh (mã ngành:...
HUTECH sẽ tổ chức Lễ khai giảng Khóa đào tạo Sau Đại học năm 2018 - Đợt 1 vào ngày 21/7/2018 Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) sẽ tổ chức Lễ khai giảng các chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ Đợt 1 - năm 2018 vào lúc 08h00, ngày thứ Bảy (21/7/2018), tại Hội...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1 (18NQT11) Thời khóa biểu học kỳ I của Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1 (18NQT11),  Thời khóa biểu học kỳ II của Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2017 - đợt 2...
Thông báo nộp học phí nghiên cứu sinh Căn cứ vào Quyết định số 1260/QĐ-ĐKC ngày 26/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “ Ban hành quy định mức học phí và lệ phí năm học 2017-2018”.Căn cứ vào Chương trình và Kế hoạch đào tạo...
Học viên Cao học HUTECH được nghỉ 5 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 Căn cứ vào biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017-2018 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Đại học HUTECH), dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam (30/04) và Quốc tế Lao...
Thông báo Về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề - NCS KTĐ Căn cứ thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Thông báo Về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề - NCS QTKD Căn cứ thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 - năm 2018 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 1 năm 2018 như sau: I/ Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202) - Quản trị kinh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC