THÔNG BÁO TIẾN SĨ
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019 - đợt 2 Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 - năm 2019 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh.Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông...
Thông báo về việc hoàn chỉnh và nộp đề cương Luận án cho các thí sinh dự tuyển NCS ngành QTKD trong đợt tuyển sinh năm 2019 – đợt 1 Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh;...
Thông báo về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề Luận án tiến sĩ cho các NCS ngành QTKD trước ngày 31/8/2019 Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
HUTECH thông báo kế hoạch bảo vệ đề cương cho các thí sinh dự tuyển NCS ngành QTKD năm 2019 - Đợt 1 Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ...
HUTECH thông báo kế hoạch bảo vệ chuyên đề Luận án Tiến sĩ cho các NCS ngành QTKD Khóa 2016 & 2017 Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ...
Thông báo đóng học phí Nghiên cứu sinh từ ngày14/06/2019 đến ngày 05/07/2019 Căn cứ vào Quyết định số 653/QĐ-ĐKC ngày 08/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “ Ban hành Quy định mức học phí và lệ phí năm học 2018-2019”. Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông báo...
Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Căn cứ Thông...
Thông báo họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Trần Văn Thuận chuyên ngành Kỹ thuật điện Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019 – Đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 - năm 2019 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh.Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông...
Thông báo kế hoạch bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh 2018 - đợt 2 diễn ra ngày 08/12/2018 Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC