THÔNG BÁO TIẾN SĨ
Thông báo nộp học phí nghiên cứu sinh Căn cứ vào Quyết định số 1260/QĐ-ĐKC ngày 26/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “Ban hành quy định mức học phí và lệ phí năm học 2017-2018”. Căn cứ vào Chương trình và Kế hoạch đào tạo...
Thông báo thời gian bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 - đợt 2 Vào ngày 09/12/2017, Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) sẽ tổ chức bảo vệ đề cương cho 02  thí sinh ứng tuyển vào hệ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 - đợt 2. Thời gian: 7 giờ 00...
Thông báo thời gian bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật điện năm 2017 - đợt 1 Theo quyết định số 1697/QĐ-ĐKC ký ngày 19 tháng 7 năm 2017 về việc thành lập Ban xét tuyển đề cương nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật điện năm 2017 – Đợt 1, vào sáng ngày 29/7/2017 sẽ tổ chức bảo vệ đề cương cho 04 thí...
Thông báo thời gian bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 - đợt 1 Vào ngày 22/7/2017, Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) sẽ tổ chức bảo vệ đề cương cho 15 thí sinh ứng tuyển vào hệ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 - đợt 1. Thời gian: 7 giờ 00 phút,...
Thông báo Về việc đóng học phí Nghiên cứu sinh - Đợt tháng 06/2017 Căn cứ tiến độ đào tạo, Nhà trường sẽ thu học phí kỳ tiếp theo của các lớp Nghiên cứu sinh từ khóa 2014 đến khóa 2016 như sau: 1. Học phí: 30.000.000đồng/học kỳ 2. Thời hạn đóng: từ 12/06/2017 đến 24/06/2017...
Thông báo Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 (Đợt 2) - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015 Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo...
Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 - năm 2017 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 1 năm 2017 như sau: I/ Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202) - Quản trị kinh doanh (mã...
Hướng dẫn hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - NCS QTKD khóa 2015 - Đợt 1 và 2 Căn cứ Thông báo số 75/TB-V.ĐTSĐH ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản...
Thông báo hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - NCS QTKD khóa 2015 - Đợt 1 và 2 Căn cứ Thông báo số 46/TB-V.ĐTSĐH ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành...
Thông báo điều chỉnh Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015 Căn cứ Thông báo số 46/TB-V.ĐTSĐH ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC