THÔNG BÁO TIẾN SĨ
Thông báo thời gian bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 - đợt 1 Vào ngày 22/7/2017, Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) sẽ tổ chức bảo vệ đề cương cho 15 thí sinh ứng tuyển vào hệ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 - đợt 1. Thời gian: 7 giờ 00 phút,...
Thông báo Về việc đóng học phí Nghiên cứu sinh - Đợt tháng 06/2017 Căn cứ tiến độ đào tạo, Nhà trường sẽ thu học phí kỳ tiếp theo của các lớp Nghiên cứu sinh từ khóa 2014 đến khóa 2016 như sau: 1. Học phí: 30.000.000đồng/học kỳ 2. Thời hạn đóng: từ 12/06/2017 đến 24/06/2017...
Thông báo Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 (Đợt 2) - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015 Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo...
Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 - năm 2017 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 1 năm 2017 như sau: I/ Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202) - Quản trị kinh doanh (mã...
Hướng dẫn hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - NCS QTKD khóa 2015 - Đợt 1 và 2 Căn cứ Thông báo số 75/TB-V.ĐTSĐH ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản...
Thông báo hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - NCS QTKD khóa 2015 - Đợt 1 và 2 Căn cứ Thông báo số 46/TB-V.ĐTSĐH ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành...
Thông báo điều chỉnh Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015 Căn cứ Thông báo số 46/TB-V.ĐTSĐH ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh...
HUTECH tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 2 năm 2016 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 2 năm 2016 như sau: I/ Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202) - Quản trị kinh...
Thông báo họp lớp giữa Lãnh đạo V.ĐTSĐH và các NCS QTKD Khóa 2015 - đợt 2 và Khóa 2016 - đợt 1 Nhằm hình thành mối liên hệ chặt chẽ hơn nữa giữa Viện Đào tạo sau đại học (ĐTSĐH) và các Anh Chị Nghiên cứu sinh (NCS), Viện ĐTSĐH trân trọng kính mời các Anh Chị NCS Khóa 2015 - Đợt 2 và Khóa 2016 - Đợt 1, tham dự...
Thông báo thay đổi kế hoạch học tập - NCS QTKD Khóa 2015 - đợt 2 và Khóa 2016 - đợt 1 Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC