THÔNG BÁO TIẾN SĨ
Thông báo nộp học phí Nghiên cứu sinh Căn cứ vào Quyết định số 653/QĐ-ĐKC ngày 08/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “ Ban hành Quy định mức học phí và lệ phí năm học 2018-2019”. Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông báo...
Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 2 - năm 2018 Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Tiến sĩ Đợt 2 năm 2018 như sau:1. Chuyên ngành đào tạo - Kỹ thuật điện (mã ngành: 9520201) - Quản trị kinh doanh (mã ngành:...
HUTECH sẽ tổ chức Lễ khai giảng Khóa đào tạo Sau Đại học năm 2018 - Đợt 1 vào ngày 21/7/2018 Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) sẽ tổ chức Lễ khai giảng các chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ Đợt 1 - năm 2018 vào lúc 08h00, ngày thứ Bảy (21/7/2018), tại Hội...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1 (18NQT11) Thời khóa biểu học kỳ I của Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1 (18NQT11),  Thời khóa biểu học kỳ II của Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2017 - đợt 2...
Thông báo nộp học phí nghiên cứu sinh Căn cứ vào Quyết định số 1260/QĐ-ĐKC ngày 26/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “ Ban hành quy định mức học phí và lệ phí năm học 2017-2018”.Căn cứ vào Chương trình và Kế hoạch đào tạo...
Học viên Cao học HUTECH được nghỉ 5 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 Căn cứ vào biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017-2018 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Đại học HUTECH), dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam (30/04) và Quốc tế Lao...
Thông báo Về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề - NCS KTĐ Căn cứ thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Thông báo Về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề - NCS QTKD Căn cứ thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 - năm 2018 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 1 năm 2018 như sau: I/ Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202) - Quản trị kinh...
Thông báo về việc tra cứu điểm của Học viên cao học và Nghiên cứu sinh Nhằm hỗ trợ học viên cao học và nghiên cứu sinh dễ dàng tra cứu Kết quả học tập, Nhà Trường nâng cấp Portal học viên và  nghiên cứu sinh: http://sinhvien2.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuDiem 1/...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC