THÔNG BÁO TIẾN SĨ
Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 2 - năm 2017 Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 - năm 2019 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra...
Thông báo nộp học phí nghiên cứu sinh Căn cứ vào Quyết định số 1260/QĐ-ĐKC ngày 26/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “Ban hành quy định mức học phí và lệ phí năm học 2017-2018”. Căn cứ vào Chương trình và Kế hoạch đào tạo...
Thông báo thời gian bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 - đợt 2 Vào ngày 09/12/2017, Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) sẽ tổ chức bảo vệ đề cương cho 02  thí sinh ứng tuyển vào hệ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 - đợt 2. Thời gian: 7 giờ 00...
Thông báo thời gian bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật điện năm 2017 - đợt 1 Theo quyết định số 1697/QĐ-ĐKC ký ngày 19 tháng 7 năm 2017 về việc thành lập Ban xét tuyển đề cương nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật điện năm 2017 – Đợt 1, vào sáng ngày 29/7/2017 sẽ tổ chức bảo vệ đề cương cho 04 thí...
Thông báo thời gian bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 - đợt 1 Vào ngày 22/7/2017, Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) sẽ tổ chức bảo vệ đề cương cho 15 thí sinh ứng tuyển vào hệ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 - đợt 1. Thời gian: 7 giờ 00 phút,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC