THÔNG BÁO TIẾN SĨ
Thông báo Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015 Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo...
Thông báo Về việc hỗ trợ học vụ cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh Nhằm hỗ trợ học vụ, theo dõi tiến độ học tập, cũng như các vấn đề phục vụ lợi ích cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, Nhà Trường xây dựng Portal học viên và  nghiên cứu sinh:...
HUTECH tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 - năm 2016 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 - năm 2016 như sau:   Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202) - Quản trị kinh...
TB gia hạn thời gian đóng học phí lớp Nghiên cứu sinh khóa 2015 đợt 1 Nhà trường thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh khóa 2015 - đợt 1 ngành Quản trị kinh doanh (QTKD), Kỹ thuật điện (KTĐ) về thời gian gia hạn và mức học phí như sau: I. Học phí 1.1. Ngành KTĐ lớp Nghiên cứu...
Thông báo lịch đóng học phí lớp NCS ngành Kỹ thuật điện - khóa 2014 đợt 1 và 2 Phòng QLKH - ĐTSĐH thông báo lịch đóng học phí năm 2016, lớp NCS ngành Kỹ thuật điện - khóa 2014 đợt 1 và 2. Anh/ Chị NCS vui lòng xem file đính kèm.
Kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Khóa 2015 đợt 2 (2015 - 2018) Phòng QLKH - ĐTSĐH trân trọng gởi tới Anh/ Chị NCS ngành QTKD trúng tuyển khóa 2015 đợt 2 "kế hoạch học tập và nghiên cứu". Anh/ Chị NCS xem file đính kèm để thực hiện đúng tiến độ.
Kế hoạchđào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện khóa 2014-2017 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ KHÓA 2014-2015 Các Anh/Chị nghiên cứu sinh xem file đính kèm để thực hiện đúng tiến độ.
Thông báo đóng học phí đối với các nghiên cứu sinh khóa 2014 - Chuyên ngành Kỹ thuật điện Các anh/chị nghiên cứu sinh vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC