Thời khóa biểu môn Phân tích tài chính doanh nghiệp lớp 12SQT11, 12SQT12, 12SQT13

Thông báo đến các Anh/Chị học viên đăng ký chuyên ngành Tài chính. Học kỳ I sẽ học môn Phân tích tài chính doanh nghiệp (thời khóa biểu đính kèm).

14560982