Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 16SQT12 - cập nhật ngày 18/10/2016
Thời khóa biểu cập nhật như sau:
- Môn Triết học sẽ bắt đầu từ chiều chủ nhật (ca 3+4) ngày 30/10/2016 tại phòng A-06.15.
- Môn Quản trị dự án của Thầy Nguyễn Đình Luận sẽ chuyển sang phòng B-07.10 (chuyển luôn).
Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Xin cảm ơn!
14561699