Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 15SXD21_Kỹ thuật xây dựng

Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.

1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:

+ Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)

+ Phòng học ký hiệu B: Cơ sở 475A Điện Biên Phủ (Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Ví dụ:  Phòng học B 05.04:  Tầng 5 phòng học 4 - Cơ sở 475 Điện Biên Phủ


2. Thời gian học:

+ Buổi sáng: CA 1 (Tiết 1, 2, 3): từ 6h45 - 9h10         - CA 2: (Tiết 4, 5, 6): Từ 9h20 - 11h45

+ Buổi chiều: CA 3 (Tiết 6, 8, 9): từ 12h20 - 14h55     - CA 4: (Tiết 10, 11, 12): Từ 15h05 - 17h30

+ Buổi tối: CA 5 (Tiết 13, 14, 15): từ 18h00 - 20h30

14561657