THÔNG BÁO MỚI
Mẫu - Hồ sơ dự tuyển cao học Đơn đăng kí dự tuyển (theo mẫu) Đơn đăng kí dự tuyển ngoại ngữ 2 (đối với ngành NNA) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu có công chứng) Bằng Đại học (bản sao công chứng) Bảng điểm Đại học (bản sao công chứng) Bằng Cao đẳng...
Hướng dẫn trình bày Đề cương Luận văn thạc sĩ - ngành Quản trị Kinh doanh (Cập nhật ngày 15/05/2021) Anh/Chị xem chi tiết Hướng dẫn trinh bày Đề cương Luận văn Thạc sĩ - ngành Quản trị Kinh doanh tại File đính kèm./
Thay đổi lịch học Lớp 20SNA21 - Môn Teaching Translation and Interpreting Ngày 20/03/2021 Kính chào các Anh/Chị học viên lớp 20SNA21! Theo thông báo của Cô Nguyễn Thị Như Ngọc thì lịch học môn Teaching Translation and Interpreting của lớp vào thứ 7 ngày 20/03/2021 sẽ có...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 19SNA21 - Ngôn ngữ Anh Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 19SNA21, khóa 2019 - đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ III của Lớp 19SNA21, khóa 2019 - đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 20SNA11 - Ngôn ngữ Anh Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SNA11, khóa 2020- đợt 1 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SNA11, khóa 2020- đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ I -Lớp 20SNA21 - Ngôn ngữ Anh Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SNA21, khóa 2020- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ I của Lớp Lớp 20SNA21, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 20SSH11 - Công nghệ Sinh học Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SSH11, khóa 2020- đợt 1 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SSH11, khóa 2020- đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 20SSH21 - Công nghệ Sinh học Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SSH11, khóa 2020- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ I của Lớp 20SSH11, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 19SDL21 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 19SDL21, khóa 2019- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ III Lớp 19SDL21, khóa 2019- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 20SDL11 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SDL11, khóa 2020- đợt 1 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SDL11, khóa 2020- đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC