Thông báo Tổ chức kỳ thi năng lực Ngoại ngữ Bậc 3 cho học viên cao học Khóa 2017- đợt 2
Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2017 - đợt 2;
Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 07/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định trình độ ngoại ngữ đầu ra đối với các học viên cao học;
Nhà Trường thông báo về việc tổ chức kỳ thi năng lực Ngoại ngữ Bậc 3 theo khung năng lực Quốc gia cho học viên cao học Khóa 2017 - đợt 2,  cụ thể:
1. Đối tượng dự thi: Học viên cao học Khóa 2017 - đợt 2 đã hoàn thành học phí và có điểm đạt 4 học phần Tiếng Anh, Pháp, Trung 1, 2, 3, 4 trong chương trình đào tạo.
2. Thời gian thi13h00 ngày 30/03/2019 (Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút).
3. Thời lượng thi: 172 phút (Reading: 60 phút; Listening: 40 phút; Writing: 60 phút; Speaking: 12 phút/Thí sinh).
4Hồ sơ thi: Thí sinh đăng ký và làm hồ sơ thi tại Trung tâm Ngoại ngữ - Văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp Hutech (Phòng A-01.05). Thí sinh lưu ý mang theo 2 hình 4x6 và 1 CMND (hoặc thẻ căn cước) photo để làm hồ sơ thi. Thời hạn nộp hồ sơ thi trước ngày 20/03/2019.
5. Xem số báo danh, phòng thi: Học viên tra cứu số báo danh, phòng thi từ ngày 28/03/2019 theo hướng dẫn tại website Trung tâm Ngoại ngữ Hutech (www.hutech.edu.vn à Viện Đào tạo Nghề nghiệp à Trung tâm Ngoại ngữ à Lịch thi à Cao học đầu ra).
Kỳ thi này được tổ chức cho học viên cao học Khóa 2017 - đợt 2. Trường hợp học viên có việc đột xuất không tham gia được kỳ thi, học viên vui lòng làm đơn hoãn thi nộp tại Viện Đào tạo Nghề nghiệp (Phòng A-01.05) và sẽ đăng ký thi vào các kỳ thi sau.
Kỳ thi Năng lực ngoại ngữ Bậc 3 cho học viên cao học sẽ được tổ chức định kỳ 1 tháng/lần. Học viên chưa đạt ở kỳ thi trước có thể đăng ký thi lại ở các kỳ thi sau, lệ phí thi lại là 800.000đ/Thí sinh.
 
Để biết thêm thông tin, Anh/Chị vui lòng liên hệ:
Văn phòng: Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2017 - đợt 2;
Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 07/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định trình độ ngoại ngữ đầu ra đối với các học viên cao học;
Nhà Trường thông báo về việc tổ chức kỳ thi năng lực Ngoại ngữ Bậc 3 theo khung năng lực Quốc gia cho học viên cao học Khóa 2017 - đợt 2,  cụ thể:
1. Đối tượng dự thi: Học viên cao học Khóa 2017 - đợt 2 đã hoàn thành học phí và có điểm đạt 4 học phần Tiếng Anh, Pháp, Trung 1, 2, 3, 4 trong chương trình đào tạo.
2. Thời gian thi13h00 ngày 30/03/2019 (Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút).
3. Thời lượng thi: 172 phút (Reading: 60 phút; Listening: 40 phút; Writing: 60 phút; Speaking: 12 phút/Thí sinh).
4Hồ sơ thi: Thí sinh đăng ký và làm hồ sơ thi tại Trung tâm Ngoại ngữ - Văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp Hutech (Phòng A-01.05). Thí sinh lưu ý mang theo 2 hình 4x6 và 1 CMND (hoặc thẻ căn cước) photo để làm hồ sơ thi. Thời hạn nộp hồ sơ thi trước ngày 20/03/2019.
5. Xem số báo danh, phòng thi: Học viên tra cứu số báo danh, phòng thi từ ngày 28/03/2019 theo hướng dẫn tại website Trung tâm Ngoại ngữ Hutech (www.hutech.edu.vn à Viện Đào tạo Nghề nghiệp à Trung tâm Ngoại ngữ à Lịch thi à Cao học đầu ra).
Kỳ thi này được tổ chức cho học viên cao học Khóa 2017 - đợt 2. Trường hợp học viên có việc đột xuất không tham gia được kỳ thi, học viên vui lòng làm đơn hoãn thi nộp tại Viện Đào tạo Nghề nghiệp (Phòng A-01.05) và sẽ đăng ký thi vào các kỳ thi sau.
Kỳ thi Năng lực ngoại ngữ Bậc 3 cho học viên cao học sẽ được tổ chức định kỳ 1 tháng/lần. Học viên chưa đạt ở kỳ thi trước có thể đăng ký thi lại ở các kỳ thi sau, lệ phí thi lại là 800.000đ/Thí sinh.
 
Để biết thêm thông tin, Anh/Chị vui lòng liên hệ:
Văn phòng: Trung tâm Ngoại ngữ - Viện Đào tạo Nghề nghiệp
Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 3512 4485.
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các Anh/Chị.
   Trân trọng./.
 
14575264