LỊCH THI NGOẠI NGỮ - NGÀY 03/10/2021 - CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 2019
Theo thông báo của Trung tâm Ngoại ngữ, Lịch thi ngoại ngữ Học phần 4 của khóa 2019 - đợt 2 và Học phần 1, 2 của khóa 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 03/10/2021.
Các anh/chị học viên vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
 
Lưu ý: Thông tin chi tiết và link tham gia dự thi và hướng dẫn cụ thể sẽ được Trung tâm ngoại ngữ thông báo sau.
14596370