THỜI KHÓA BIỂU TIẾNG ANH 1, 2, 3, 4 - KHÓA 2019 - ĐỢT 2 - TỪ NGÀY 04/01/2022
Thời khóa biểu Tiếng Anh 1, 2, 3, 4 của các học viên cao học khóa 2019 - đợt 2 và các khóa trước sẽ được tổ chức từ ngày 04/01/2022.
Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Xin cảm ơn!
14598998