TB gia hạn thời gian đóng học phí lớp Nghiên cứu sinh khóa 2015 đợt 1

Nhà trường thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh khóa 2015 - đợt 1 ngành Quản trị kinh doanh (QTKD), Kỹ thuật điện (KTĐ) về thời gian gia hạn và mức học phí như sau:

I. Học phí
1.1. Ngành KTĐ lớp Nghiên cứu sinh Khóa 2015 – đợt 1Học phí học kỳ 2:  30.000.000 đồng.

1.2. Ngành QTKD lớp Nghiên cứu sinh Khóa 2015 – đợt 1Học phí học kỳ 2:  30.000.000 đồng.

II. Thời hạn nộp:
Các Anh/Chị học viên khóa 2015 - đợt 1 phải hoàn thành 100% học phí học kỳ hiện hành và các học kỳ trước còn nợ (nếu có) trước ngày 05/3/2016.
Thu qua ngân hàng Anh/ Chị học viên nộp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Lưu ý: ghi rõ họ tên, mã học viên, học phí học kỳ mấy. Thông tin tài khoản của trường như sau:

- Đơn vị nhận : Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

- Số TK : 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng công thương chi nhánh 1 TP HCM ;

Hoặc số TK : 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Sài Gòn;

Hoặc số TK : 119 219 681 270 12 tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Thắng Lợi;

 

Thời hạn đóng học phí học kỳ II Khóa 2015 đợt 1 đến ngày 05/3/2016

III. Xử lý đối với các trường hợp đóng học phí trễ hạn

Sau thời hạn trên, Phòng QLKH-ĐTSĐH sẽ lập danh sách các Anh/ Chị học viên còn nợ học phí. Các Anh/ Chị học viên Khóa 2015 đợt 1 còn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi giữa kỳ và không được tham dự kỳ thi hết môn.

Đề nghị các Anh/ Chị tuân thủ quy định của trường để không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Địa điểm: Phòng Quản lý khoa học - Đào tạo sau đại học (Phòng A-03.26)
        475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

- Điện thoại: 08.3512.0781


 
14561537