Thông báo thay đổi kế hoạch học tập - NCS QTKD Khóa 2015 - đợt 2 và Khóa 2016 - đợt 1

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ của khóa 2015 - Đợt 2 và khóa 2016 - Đợt 1;
 
Viện Đào tạo sau đại học (ĐTSĐH) kính xin thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh (NCS) Khóa 2015 - Đợt 2 và Khóa 2016 - Đợt 1, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh về việc chuyển kế hoạch học tập Môn "HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ" của các Anh/Chị như đã thông báo trước đây là bắt đầu từ tuần của ngày 31/10/2016 sang tuần của ngày 14/11/2016.
Viện ĐTSĐH kính xin thông báo và thành thật xin lỗi các Anh/Chị về sự thay đổi này mà có thể làm ảnh hưởng đến các kế hoạch công tác, học tập và nghiên cứu của các Anh/Chị.
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các Anh Chị.
Trân trọng./.


Viện Đào tạo Sau đại học

14561702