Thông báo họp lớp giữa Lãnh đạo V.ĐTSĐH và các NCS QTKD Khóa 2015 - đợt 2 và Khóa 2016 - đợt 1
Nhằm hình thành mối liên hệ chặt chẽ hơn nữa giữa Viện Đào tạo sau đại học (ĐTSĐH) và các Anh Chị Nghiên cứu sinh (NCS), Viện ĐTSĐH trân trọng kính mời các Anh Chị NCS Khóa 2015 - Đợt 2 và Khóa 2016 - Đợt 1, tham dự buổi họp với các nội dung như sau:
 
Thời gian: 18g00, Thứ 3, ngày 08 tháng 11 năm 2016
Địa điểm: Phòng họp A-03.09
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Viện ĐTSĐH và các Anh Chị NCS
Nội dung buổi họp:
+ Thống nhất kế hoạch học tập;
+ Thông báo kế hoạch thực hiện và bảo vệ Chuyên đề 1 - Chuyên đề tổng quan;
+ Trao đổi và thống nhất các hỗ trợ cho các Anh Chị NCS từ phía Viện ĐTSĐH;
+ Chia sẻ các kinh nghiệm của việc học tập, nghiên cứu và thực hiện Luận án Tiến sĩ.
 
Vì tính chất quan trọng của buổi họp, các Anh Chị vui lòng sắp xếp thời gian để tham dự đầy đủ. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các Anh Chị.
Trân trọng./.

Viện Đào tạo Sau đại học
14561703